Воден безцветен интериорен грунд, тиксотропен YL-M664/–

Безопасно за деца

За интериор

Рецепта