Проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

Проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

Проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

А.Н.Н.-2 ООД стартира изпълнението на проект, подкрепен с финансовите средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, при следните параметри:

 • Проект: BG-RRP-3.005-2235-C01
 • „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
 • Начална на проекта: 03.07.2023 г.
 • Крайна дата на проекта: 02.07.2024 г.
 • Обща стойност на проекта: 15 600,00 лв. безвъзмездно финансиране.
 • Главна цел: Ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката и внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация в А.Н.Н.-2“
 • Краен получател: А.Н.Н.-2 ООД

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU

Първият ни съвет

Първият ни съвет

Първият ни съвет

Специалистите на А.Н.Н.-2® предлагат консултации на всеки свой клиент, който има нужда от препоръка, от решение на технологични трудности или просто искат да получат професионален съвет.

Кога е необходима подобна консултация?

 • ако откривате ново производство;
 • ако планирате разширение на производството си;
 • ако се натъкнете на технологичен проблем.

Какво ще направи нашият консултант при новосъздадено производство или ако желаете да го разширите?

Консултацията с технолог на А.Н.Н.-2® ще включи освен всичко друго и посещение на място в предприятието.

Нашият технолог ще проследи с Вас производствения процес във Вашето предприятие от начало до край.

Той ще събере информация относно:

 • какво точно предвиждате да произвеждате – маси, столове, детски играчки, дървена дограма и др.;
 • какви видове дървесина ще използвате – широколистна, иглолистна, екзотична, МДФ и др.;
 • какви продукти желаете да използвате.
 • След събиране на тази информация нашият технолог ще даде препоръки и за вида на оборудването – вид пистолет, помпа, лакозаливна машина, камера за боядисване. Възможно е да Ви препоъча и друго семейство продукти – напр. вместо Вашият избор за полиуретанови продукти, да Ви препоръча акрилни продукти.

И не само това: при необходимост ще съдействаме за обучението на персонала Ви с цел придобиване на работни навици по отношение на използваните материали.

Какво ще направи нашият консултант при възникнал технологичен проблем в която и да е стъпка по веригата на производство?

При посещението ни ще направим оценка на Вашето производство.

Ако е необходимо:

 • ще бъдат взети течно мостри от байцове, грундове, лакове;
 • тези материали ще бъдат изпратени в нашата лаборатория, ще бъдат направени тестове с наше аналитично оборудване;
 • от получените резултати ще направим препоръки с цел подобряване на технологията и отстраняване на трудността.

Може да ни откриете на тези адреси и телефони.