Обекти

“А.Н.Н.2” ООД има изградена собствена складова мрежа, както и дистрибуторска мрежа.
Обекти и дистрибутори
София град Област Ловеч (склад Троян) Област Благоевград (склад Банско) Област Пазарджик (склад Велинград) Област Варна (склад Варна) Област Пловдив (склад Пловдив) Област Габрово Област Кюстендил Област Бургас Област Видин Област Монтана Област Враца Област София Област Перник Област Плевен Област В. Търново Област Русе Област Силистра Област Добрич Област Разград Област Шумен Област Ямбол Област Сливен Област Ст. Загора Област Хасково Област Кърджали Област Смолян Област Търговище

Област Габрово

обслужва се от склад Троян

Област Кюстендил

обслужва се от склад Банско

Област Бургас

обслужва се от склад Варна

Област Видин

обслужва се от склад София

Област Монтана

обслужва се от склад София

Област Враца

обслужва се от склад София

Област София

обслужва се от склад София

Област Перник

обслужва се от склад София

Област Плевен

обслужва се от склад Троян

Област В. Търново

обслужва се от склад Троян

Област Русе

обслужва се от склад Троян

Област Силистра

обслужва се от склад Варна

Област Добрич

обслужва се от склад Варна

Област Разград

обслужва се от склад Варна

Област Шумен

обслужва се от склад Варна

Област Ямбол

обслужва се от склад Пловдив

Област Сливен

обслужва се от склад Пловдив

Област Ст. Загора

обслужва се от склад Пловдив

Област Хасково

обслужва се от склад Пловдив

Област Кърджали

обслужва се от склад Пловдив

Област Смолян

обслужва се от склад Пловдив

Област Търговище

обслужва се от склад Варна