Продукти
Намерете продукт по приложение:
Изберете
 • Перголи, огради и дървени структури
 • Столове
 • Врати и профили
 • Прозорци, рамки, външни врати
 • Маси, барплотове, рецепции
 • Модерно обзавеждане
 • Старинна мебел
 • Дървени подови настилки
 • Градинска мебел
 • Музикални инструменти
 • Кофчези
 • Масла
 • Пасти
 • Акселератори
 • Органична тинтометрична система
 • Водна тинтометрична система
 • Разрeдители
 • Добавки
 • Пистолети за пръскане
 • Помощни материали и лична защита
 • Лепило за дърво
Начало COVID-19

COVID-19

Световната пандемия от новия коронавирус изправи множество предприятия пред нови предизвикателства, за които е нужен гъвкав подход.

А.Н.Н.-2 участва в процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Дружеството беше одобрено и получи финансова помощ в максимален размер от 10 000 лв. Безвъзмездната финансова помощ представлява помощ под формата на преки, безвъзмездни средства.

Главна цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 чрез осигуряване на оперативен капитал. В резултат на получената финансова помощ ще се постигне положителен ефект за дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места. Началото на проекта беше дадено на 23.09.2020 г., а неговият край се предвижда за 23.12.2020 г.